Rastiranta

Situation: Planen godkänns (17.6.2019)

Målet med stranddetaljplanen är att ändra ett område som fungerat som företagets semesteranläggning till ett kollektivt fritidsbostadsområde. Dessutom är målsättningen att möjliggöra åretruntbruk av fastighetsskötarens bostad på området och att på en del av området placera byggplatser för fritidsbostäder med egen strand och höja de befintliga byggplatsernas byggrätt. Detaljplaneprojektet ingår i Kyrkslätts planläggningsprogram 2016-2020.


Planen godkänns:

Stranddetaljplanen för Rastiranta (projekt 22500), godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §. 

Besvär har anförts över beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Kommunfullmäktige 17.6.2019 (§ 45)

Kommunstyrelsen 20.5.2019 (§ 170)

Kommunaltekniska nämnden 25.4.2019 (§ 70)


Förslagsskede:

Framlagd 12.3.-18.5.2018
  plankarta
  beskrivning

Invånarmöte 26.3.2018.

Kommunstyrelsen 12.2.2018 (§ 48)

Framläggning av detaljplaneförslaget, kommunaltekniska nämnden 25.1.2018 (§ 3)


Beredningsskede:

Samhällstekniska nämnden behandlade planutkastet 20.10.2016 (§ 77). Utkastet till stranddetaljplanen var offentligt framlagt 14.11-16.12.2016.


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning (PDB) behandlades i samhällstekniska nämnden 15.6.2016 (§ 51)

Stranddetaljplanen anhängiggjordes 19.8.2016 på markägarnas initiativ.

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657