1500 elever och 150 vuxna utlyste Skolfreden i Gesterby

20.08.2019 16:50

Kategori: Utbildning Skolor

I Gesterby hade alla elever och vuxna från förskola till gymnasiet samlats för att tillsammans utlysa Skolfreden. Tema för Skolfreden i år är ansvar både för sig själv och andra.

Utlysningen inleddes med saxofonmusik och följdes av en sång av ettorna i Gesterbyn koulu. Också alla rektorer förde med sig en hälsning från sin egen skola. Gesterbyn koulus rektor Raija Vahasalo lyfte i sin hälsning upp orden från ettornas sång: alla ska vara vänner och ingen ska gräla.

– Om vi är vänliga mot varandra, så har alla det trevligt i skolan.

Också Papinmäen koulus biträdande rektor Jaana Jussila påminde om hur viktigt det är att alla respekterar varandra.

Kyrkslätts gymnasiums rektor Mikael Eriksson var glad över att alla oberoende av storlek och ålder hade samlats tillsamman och hoppades på att det skulle påminna alla om hur viktigt det är att komma bra överens.

Winellska skolans rektor Kristiina Koli konstaterade att ett vänligt ord kan rädda någons hela skolår.

– Jag utmanar också alla att vara med om att göra skolorna på området till de vänligaste skolorna i Kyrkslätt. Det kan vi göra genom att hälsa på varandra fast vi inte ens riktigt skulle känna varandra.  

Efter det var det dags för skolornas vänelever att läsa upp utlysningstexten för Skolfreden som är gemensam för alla skolor i Finland. Den officiella texten betonar i år ansvar; var och en har ansvar för sig själv, för andra människor, för att ha en positiv attityd och för miljön.  

You must approve to our use of cookies to view this content.

Skolfreden utlystes på Gesterby skolkampus