150 biljetter till Lauri Tähkäs konsert har reserverats för specialgrupper

21.11.2017 16:03

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Lauri Tähkä uppträder 5.12 i LähiTapiola Sport Center i Masaby, Kyrkslätt. Konserten ordnas i samarbete med Kyrkslätts kommuncentrumförening KIDE rf och Kyrkslätts företagare r.f. Kommunens ledningsgrupp har bestämt att 150 biljetter riktas till vård- och omsorgssektorn för att delas ut till specialgrupper och personer i behov av stöd.

Vård- och omsorgssektorn har beslutat ge konsertbiljetter bl.a. till de klienter inom rådgivningstjänsterna som behöver specialstöd, Toimaris (arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte), vuxensocialarbetets, familjetjänsternas och handikapptjänsternas klienter, klienter inom de äldres och handikapptjänsternas närståendevård samt rehabiliteringsklienter inom mentalvården.

Ytterligare information: viestinta@kirkkonummi.fi

tähkä