Tollsbacken

Situation: Planen godkänns (28.2.2019)

Projektet ligger i Tolls tåghållplats omedelbara närhet och på kommuncentrums influensområde. Från området finns goda kollektivtrafikförbindelser bl.a. till huvudstadsregionen. Området stöder sig på servicen i Bredberget och kommuncentrum. Målet är kompletterande byggande av bosättningen i området nära kommuncentrum och Tolls hållplats samtidigt som man beaktar den värdefulla kulturmiljön och lokalhistorian i Hindersby.

Planläggningsprogram 2017-2021: Förverklingskorg


Planen godkänns:

Godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §, kommunaltekniska nämnden 28.2.2019 (§ 41)


Förslagsskede:

Detaljplanförslaget (ritn.nr 3299) framlagd 23.4.-25.5.2018
Detaljplanebeskrivning
Bilagor del 1 ja del 2 till beskrivningen (inkl. planförslaget, bilaga 16)

Offentlig framläggning av förslaget till detaljplan, kommunstyrelsen 12.3.2018 (§ 79)

Framläggning av detaljplaneförslaget (nr. 3299), kommunaltekniska nämnden 15.2.2018 (§ 18)

Framläggning av detaljplaneförslaget (ritn. nr 3265), kommunstyrelsen 12.9.2016 (§ 270)
Kungörelse 7.10.-11.11.2016

Framläggning av detaljplaneförslaget (ritn. nr 3265), kommunaltekniska nämnden 25.8.2016 (§ 61)


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 10.6.2015 (§ 45)


 

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657