Västra Gesterby

Situation: Beredningsskede (28.5.2020)

Planeringsområdet ligger i norra delen av kommuncentrum på ca två kilometers avstånd från Kyrkslätts affärscentrum och resecentrum. Planeringsområdet omfattar den västra och norra delen av detaljplaneprojektet för Gesterby. Det omfattar det väster om Gesterbyvägen belägna småhusområdet och den till sin norra del med den allmänna planen förenliga sträckningen för Gesterbyvägen. Dessutom hör det öster om Gesterbyvägen belägna nordligaste kvartersområdet för flervåningshus (AK) med parkeringsområden till området. För Gesterbyområdet utarbetas två separata planprojekt: Detaljplanerna för Västra Gesterby och Gesterby. Målet är att smidigaregöra detaljplaneprojektet för Västra Gesterby där syftet är att placera bland annat en närbutik på området.


Inledningsskede:

Program för deltagande och bedömning (PDB), Samhällstekniska nämnden 28.5.2020 (§ 61)

Anhängiggörande 24.6.2020 kungörelse


Beredningsskede:

De alternativa planutkasten framlagda 25-1. - 26.2.2016. (ritn.3237,3238), Samhällstekniska nämnden 18.12.2015 (§ 84)


Karta alternativ 1

Karta alternativ 2


Utredningar:

Gesterbyn idéplan 2008

Planläggarens kontaktinformation:

Maria Pudas

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 126 9256