Västra Gesterby

Situation: Förskagsskede (17.6.2021)

För Gesterbyområdet utarbetas två separata planprojekt: Detaljplanerna för Västra Gesterby och Gesterby. Målet är att göra detaljplaneprojektet för Västra Gesterby smidigare för att göra det möjligt att placera en närbutik på området under de närmaste åren. Dessutom kommer man att anvisa kompletterande byggande i närheten av butiken.

Planeringsområdet ligger i norra delen av kommuncentrum på ca två kilometers avstånd från Kyrkslätts affärscentrum och resecentrum. Planeringsområdet omfattar alltså småhusområdet väster om Gesterbyvägen. Öster om Gesterbyvägen hör följande områden enligt den gällande detaljplanen till planeringsområdet: busstationen och det närliggande vidsträckta parkområdet, fritidsgården (f.d. ungdomsgården) och kvartersområdena för affärsbyggnader och de närliggande kvartersområdena för parkeringsanläggningar. 


Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2021-2022, projektkort

Framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 §

Samhällstekniska nämnden 17.6.2021 § 89

Inledningsskede:

Program för deltagande och bedömning (PDB), Samhällstekniska nämnden 17.9.2020 (§ 98)

Anhängiggörande 21.10.2020 kungörelse

Program för deltagande och bedömning (PDB), Samhällstekniska nämnden 28.5.2020 (§ 61)

Anhängiggörande 24.6.2020 kungörelse


Beredningsskede:

De alternativa planutkasten framlagda 25-1. - 26.2.2016. (ritn.3237,3238), Samhällstekniska nämnden 10.12.2015 (§ 84)


Karta alternativ 1

Karta alternativ 2


Utredningar:

Gesterbyn idéplan 2008

Planläggarens kontaktinformation:

Maria Pudas

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 126 9256