Centrums idrottspark

Situation: Förslagsskede

Planförändringen som ligger i Kyrkslätts affärscentrum gäller förutom idrottsparken även den planerade platsen för den nya gymnasiebyggnaden som ligger bredvid kyrkan och Prostparken samt bostadskvarter väster om Gesterbyvägen, på vilka det ligger även byggnader som ska skyddas. Planen för bostadskvarter uppdateras bl.a. med avseende på  planbeteckningar. Området gränsar sig i norr till området för den kommande välfärdscentralen, Kyrkotorget, biblioteket och Prostparken i väst. Vid Gamla kustvägen i syd och vid Jolkbyån i öst.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2019-2020, projektkort


Förslagsskede:

Detaljplanen för idrottsparken i centrum (projekt 11405), framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 §

Plankarta 3384

Detaljplanebeskrivning

Bilagor

Kommunstyrelsen 9.9.2019 (§ 277)

Samhällstekniska nämnden 22.08.2019 (§ 13)


Inledningsskede:

Projektets program för deltagande och bedömning (PDB) behandlades i samhällstekniska nämnden 14.12.2017 (§ 75)

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi