Centrums idrottspark

Situation: Inledningsskede (14.12.2017)

Planförändringen som ligger i Kyrkslätts affärscentrum gäller förutom idrottsparken även den planerade platsen för den nya gymnasiebyggnaden som ligger bredvid kyrkan och Prostparken samt bostadskvarter väster om Gesterbyvägen, på vilka det ligger även byggnader som ska skyddas. Planen för bostadskvarter uppdateras bl.a. med avseende på  planbeteckningar. Området gränsar sig i norr till området för den kommande välfärdscentralen, Kyrkotorget, biblioteket och Prostparken i väst. Vid Gamla kustvägen i syd och vid Jolkbyån i öst.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2019-2020, projektkort


Inledningsskede:

Projektets program för deltagande och bedömning (PDB) behandlades i samhällstekniska nämnden 14.12.2017 (§ 75)

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

tero.luomajarvi(at)kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657