Centrum, kvarter 108

Situation: Framlagda nu 19.8.- 20.9.2019

Detaljplanens ändringskvarter 108 ligger i kärnan av Kyrkslätts affärscentrum, på en för stadsbilden central plats mellan Kyrkslättsvägen och Ervastvägen. Kvarterets markanvändning baserar sig på förslaget som vann tomtöverlåtningstävlingen som ordnades år 2002. Planen justeras i första hand i enlighet med bilplatsdimensioneringen, för invånarna i fastigheterna
i kvarteret har tagit ibruk endast ca hälften av bilplatserna som förutsätts i bilplatsdimensioneringen i detaljplanen som ska ändras.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2019-2020, projektkort


Förslagsskede:

Detaljplanen för Centrum, kvarter 108 (projekt 10110), framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 §

Plankarta 3365

Detaljplanebeskrivning

Bilagor

Kommunstyrelsen 24.6.2019 (§ 243)

Kommunaltekniska nämnden 13.6.2019 (§ 93)

Kommunaltekniska nämnden 28.2.2019 (§ 42)


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning för projektet behandlades i kommunaltekniska nämnden 19.4.2018 (§ 48)


Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657


Planläggarens mottagningsdagar hålls fredag 6.9.2019 kl. 9.30 – 12.00 och fredag 13.9.2019 kl. 9.30 – 12.00 i Kyrkslätts kommunhus planläggnings- och trafiksystemtjänster.