Stallbacken

Situation: Inledningsskede (24.1.2019)

Planändringen ligger i Kyrkslätts affärscentrum och omfattar tio kvarter. Området gränsar i norr till Överbyvägen, i väster till parken i Finnsbacka, i söder till Kyrkstallsvägen och i öster till kyrkans kvarter.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2019-2020, projektkort


Inledningsskede:

Detaljplanen för Stallbacken, idéplaner för kvarter 110. Kommunaltekniska nämnden 24.1.2019 (§ 11)

Kyrktorgets parkeringsanläggning. Kommunaltekniska nämnden 24.1.2019 (§ 10)

Planeringssituationen för Kyrkslätts affärscentrum, Kommunutvecklingssektionen 18.12.2018 (§ 102)

Programmet för deltagande och bedömning (PDB) för projektet har behandlats i kommunaltekniska nämnden 14.12.2017 (§ 76)


Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657