Stallbacken

Situation: Beredningsskede

Planändringen ligger i Kyrkslätts affärscentrum och omfattar tio kvarter. Området gränsar i norr till Överbyvägen, i väster till parken i Finnsbacka, i söder till Kyrkstallsvägen och i öster till kyrkans kvarter.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2019-2020, projektkort


Beredningsskede:

Beredningsmaterialet framlagt 25.11.2019 - 10.1.2020

Karta

Detaljplanebeskrivning

Bilagor s. 1 - 13

Bilagor s. 14 - 18

Bilagor s. 19 - 26

Samhällstekniska nämnden 24.10.2019 (§ 39)


Inledningsskede:

Detaljplanen för Stallbacken, idéplaner för kvarter 110. Kommunaltekniska nämnden 24.1.2019 (§ 11)

Kyrktorgets parkeringsanläggning. Kommunaltekniska nämnden 24.1.2019 (§ 10)

Planeringssituationen för Kyrkslätts affärscentrum, Kommunutvecklingssektionen 18.12.2018 (§ 102)

Programmet för deltagande och bedömning (PDB) för projektet har behandlats i kommunaltekniska nämnden 14.12.2017 (§ 76)


Planläggarens kontaktinformation:

Simon Store/Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 044 760 2282/040 846 5657